Tøm vognLukk
Handlekurven din er tom.
READY
Totalt
0,00 kr

Reklamasjon og personopplysninger

Reklamasjon, garanti 

Hva bør du tenke på før du leverer inn en PC?

Brukerfeil: Forsikre deg om at feilen ikke skyldes brukerfeil eller programvarefeil
da dette ikke dekkes av reklamasjonsretten.
Backup: Det kan være at vi trenger å bytte harddisk eller reinstallere maskinen
din. All data vil da forsvinne. Har du bilder eller filer du er redd for å miste,
er du selv ansvarlig for å ta backup. Ønsker du at vi skal ta backup for deg,
kan du kjøpe denne tjenesten når du leverer inn produktet.
Windows og annen programvare: Kontroller at du har alle siste versjoner av programvare. Kjør også en virus-scan. Du er selvfølgelig alltid velkommen
til å besøke oss i butikken eller til å ta kontakt med oss på kundeservice.
Alle PC’er har fem års reklamasjonsrett. Batterier og ladere har to års reklamasjonsrett.

I forbindelse med retur og reparasjon av produkter, så samarbeider Tagaming.no med utvalgte servicepartnere. Dersom en vare vi har solgt har en mangel etter reglene i forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven, har kunde rett til å få den reparert kostnadsfritt. Varen blir da håndtert av en av våre servicepartnere, og vi vil dele personopplysninger med servicepartner. Opplysningene vil bestå av navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøpskvittering(kjøpshistorikk).

I tilfeller hvor varen ikke lar seg reparere kan servicepartner dele kvittering videre med produsent. Dette er for at Tagaming.no skal få melding om at varen kan erstattes med ny eller krediteres.

Alle rodukter har fra 2 - 5 års garanti. Service tar vanligvis 1 - 5 dager.

 

Retningslinjer for personopplysninger

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger.

Tech Aware Gaming  AS, org.nr. 926 372 440, (i denne erklæringen omtalt som "tagaming.no" eller "vi") er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige skal påse at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende personvernregler. 

Tagaming.no har et eget personvernombud. Oppgavene til personvernombudet er å gi ansatte informasjon og råd om personvernlovgivningen, overvåke etterlevelse av personvernforordningen og interne retningslinjer. Samt gi råd om personvernkonsekvenser og være kontaktpunkt for de registrerte og Datatilsynet. Ombudet kan kontaktes på epostadresse info@tagaming.no


1 Personopplysninger
For å gjennomføre et kjøp i nettbutikken på tagaming.no må det ditt navn, adresse og e-post.
Dette er nødvendig for å oppfylle avtalen om kjøpet, ved at vi skal kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.


1.1 Dine rettigheter
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som tagaming.no har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen. 

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har. 

Du har rett til å få utlevert egne personopplysninger som du har gitt til tagaming.no. Dersom det er teknisk mulig, kan vi sende disse opplysningene direkte til e-post.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.


1.2 Arkivering av personopplysninger
Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. Vi vil slette personopplysningene når vi har håndtert din henvendelse, oppfylt din avtale eller vår rettslige forpliktelse.

I stedet for å slette alle opplysningene, kan det hende vi i stedet velger å fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering) og beholder den anonyme informasjonen. Slik anonym informasjon vil vi i så fall lagre for bruk i analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle vår markedsføring og utvikle produkter med hensyn til forbrukernes ønsker og behov.


1.3 Sikring av personopplysninger
Tagaming.no har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at Tagaming.no lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.


2. Utlevering av varer
Vi samarbeider med Postnord og Posten for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn, gateadresse, e-postadresse  og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes innen 36 måneder.


3. Betalingsløsninger og forsikring
Når du gjennomfører et kjøp på Tagaming.no har vi ulike betalingsleverandører som håndterer transaksjonene. Vi oppbevarer av bl a sikkerhetsårsaker transaksjonshistorikk som inneholder personopplysningene: IP-adresse, navn, adresse, e-post, og mobiltelefonnummer. Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

Velger du kort som betalingsmetode vil betalingsopplysninger og kortopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør for kortbetalinger, Vipps.no e-payment services. Betalings- og kortopplysninger blir kun brukt til å utføre en betaling, og ingen kortopplysninger lagres hos Tech Aware Gaming AS.


4. Retur / Servicepartnere
I forbindelse med retur og reparasjon av produkter, så samarbeider Tagaming.no med utvalgte servicepartnere. Dersom en vare vi har solgt har en mangel etter reglene i forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven, har kunde rett til å få den reparert kostnadsfritt. Varen blir da håndtert av en av våre servicepartnere, og vi vil dele personopplysninger med servicepartner. Opplysningene vil bestå av navn, adresse, e-postadresse, kjøpskvittering(kjøpshistorikk).

I tilfeller hvor varen ikke lar seg reparere kan servicepartner dele kvittering videre med produsent. Dette er for at Tagaming.no skal få melding om at varen kan erstattes med ny eller krediteres.


5 Personalisering
For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse i vår nettbutikk bruker vi funksjoner og systemer for å personalisere innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser. Dette inkluderer din IP-adresse, nettleser (Chrome, Edge, Safari etc.), operativsystem (Windows, Mac OS etc.), klikk eller annen relevant interaksjon med reklame, hvilke sider du har sett på og lignende.


6. Hvor opplysningene lagres
Vi lagrer dine personopplysninger innenfor EØS-området. I visse tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere utenfor EØS, og vi vil da påse at behandlingen underlegges et tilsvarende eller bedre vern enn det som gjelder innen EØS og at det ellers skjer i tråd med gjeldende regler og retningslinjer fra EU og norske myndigheter. Hvilke samarbeidspartnere dette kan gjelde, vil fremgå av informasjonen du kommer til ved å anvende linken i punkt 5.0.

7. Personopplysninger til tredjepart
Tagaming.no vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger enn som beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi har rettslig grunnlag for det, for eksempel hvis vi er rettslig forpliktet, eller vi får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Tagaming.no. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten. I tillegg vil Tagaming.no bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. 


8. Endringer i erklæringen
Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

Juridisk navn: TECH AWARE GAMING AS Org nr: 926 372 440

Adresse: Eikjehammervegen 6, 5533 Haugesund
Postadresse: Skjoldavegen 338c, 5534 Haugesund

>